Morgensang

Fra Fredag, 13 September 2019 09:00

Til Fredag, 13 September 2019 09:30

Kom til Morgensang i Spisestuen, på skolen, fra kl. 9-9.30.

 

Kaffe og brød 20,- kr

Tilmelding er ikke nødvendig