Kultur på Tversted skole (foreningslivet) 

KULTUR PÅ TVERSTED SKOLE

Skolen er stor, og mulighederne er mange. Foreningen ”Kultur på Tversted Skole” er aktiv, når det drejer sig om at få interessante foredragsholdere og spændende arrangementer til skolen. Som tilbagevendende arrangementer kan julemarked den første weekend i december og morgensang hver anden fredag nævnes. Skolen har også været vært ved større arrangementer som ”Japan i Tversted” og sommerkoncerter i skolegården.

Medlemskab 
Er man medlem af foreningen ”Kultur på Tversted Skole”, har man mulighed for at være med til at præge udbuddet af de arrangementer, der tilbydes. Et årligt kontingent er fastsat til 150,- kr. og er gældende året ud. 

Indmelding kan ske via nedenstående konto eller MobilePay. Husk at skrive navn og mailadresse, da nyhedsbreve udsendes via mail. Tversted Skole er også aktiv på Facebook.

Konto nr. 7364 – 0001210221 
MobilePay 282245